Spolek  "DUHOVÝ KLÍČ"  

 

Sídlo: Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, 708 00

Číslo účtu: 1661319339/0800

 

Spolek vznikl v červnu 2006.

K dnešnímu dni ve sdružení pracuje celkem 29 osob, převážně pedagogičtí pracovníci.

 

Cíle spolku:

  • Podpora činnosti učebních oborů, ve kterých se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Střední školy profesora Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba,
    17. listopadu 1123, příspěvková organizace.

  • Vytváření materiálních podmínek pro rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

  • Podpora sportovní, rekreační činnosti a volnočasových aktivit žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

  • Podpora vzdělávání pedagogů pracujících s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předseda rady spolku:  Mgr. Jarmila Volná

Místopředseda rady spolku:  Ing. Kateřina Brůnová

Hospodář rady spolku:  Lenka Havlíková

Další členové rady spolku:  Mgr. Zdeňka Křikalová,  Eva Žižková

Revizní komise:   PaedDr. Zdeňka Wernerová,Renata Gelnarová, Miroslava Honová

 

Případným dárcům děkujeme za podporu!!!